• Zwroty i reklamacje

Procedura reklamacji produktów.

W celu złożenia reklamacji prosimy wysłać na adres e-mail : kontakt@telemaster.pl zgłoszenie, zawierajaće: 

  • Dane osobowe
  • numer zamówienia lub faktury
  • nazwę reklamowanego produktu
  • opis reklamacji
  • zdjęcia przedstawiające ewentualną wadę.


Do reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. 

Procedura Zwrotu produktu

Chęć zwrotu produktu należy zgłosić do 14 dni kalendarzowych od otrzymiania przesyłki na adres e-mail : kontakt@telemaster.pl . Wiadomość powinna zawierać:

  • Dane osobowe
  • numer zamówienia lub faktury
  • nazwę zwracanego produktu
  • przyczynę zwrotu (nieobowiązkowe)
  • nr konta bankowego


Towar należy zwrócić do 14 dni od momentu zgłoszenia chęci zwrotu.
Koszt odesłania produktu ponosi zamawiający.
Po weryfikacji produktów do 14 dni kalendarzowych wykonujemy przelew zwrotny na konto bankowe podane w wiadomości e-mail podczas zgłaszania chęci zwrotu.

Adres do wysyłki zwrotów:

BONEA Grzegorz Bącol

41-706 Ruda Śląska

ul. Marciniaka 5